نمونه همکاری شماره 10

مشخصات همکاری

نوع همکاری : شخصی
درصد همکاری : 55% ( درصد جدید 60% است)
مدت زمان همکاری : 3 ماه
زمان آمار : (یک ماهه) ماه 10 سال 2019

مشخصات اپلیکیشن

تعداد اپلیکیشن : کاربردی ios

دسته : - کاربردی

محل انتشار : اپل استور - سیبچه

زبان محتوا : - فارسی

تعداد کاربر : 20هزار

تعداد کاربر فعال : ---

امتیاز کاربران: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

بیشترین کلیک ها

قیمت ارز در زمان تصفیه حساب : 13500 تومان

میانگین ctr برنامه: 2.7%

مقدار Invalid Traffic برنامه : 0.3%

میانگین پرداختی هر کلیک در آفتاب : 345 تومان

  • 60% IRAN
  • 10.9% United States
  • 9.09% U A Emirates
  • 7.27% Netherlands
  • 5.45% United Kingdom
  • 5.45% France
  • OTHER