نمونه همکاری شماره 7

مشخصات همکاری

نوع همکاری : شخصی
درصد همکاری : 55% ( درصد جدید 60% است)
مدت زمان همکاری : 3 ماه
زمان آمار : (یک ماهه) ماه 10 سال 2019

مشخصات اپلیکیشن

تعداد اپلیکیشن : شش عدد

دسته : - کاربردی

محل انتشار : کافه بازار- گوگل

زبان محتوا : - فارسی

تعداد کاربر : در مجموع بیش از یک میلیون کاربر

تعداد کاربر فعال : ---

امتیاز کاربران: ⭐⭐ ⭐ ⭐

بیشترین کلیک ها

قیمت ارز در زمان تصفیه حساب : 13500 تومان

میانگین ctr برنامه: 2%

مقدار Invalid Traffic برنامه : 0.2%

میانگین پرداختی هر کلیک در آفتاب : 520 تومان

  • 22.22% Indonesia
  • 16.04% India
  • 11.11% Nigeria
  • 7.40% IRAN
  • 7.40% Philippines
  • 6.17% Egypt
  • 3.70% Argentina
  • 2.46% Cambodia
  • 2.46% Thailand
  • OTHER