نمونه همکاری شماره 6

مشخصات همکاری

نوع همکاری : شخصی
درصد همکاری : 55% ( درصد جدید 60% است)
مدت زمان همکاری : 3 ماه
زمان آمار : (یک ماهه) ماه 10 سال 2019

مشخصات اپلیکیشن

تعداد اپلیکیشن : یک عدد

دسته : - پوسته تلگرام

محل انتشار : شبکه های اجتماعی

زبان محتوا : - فارسی

تعداد کاربر : 30هزار

تعداد کاربر فعال : ---

امتیاز کاربران:

بیشترین کلیک ها

قیمت ارز در زمان تصفیه حساب : 13500 تومان

میانگین ctr برنامه: 0.8%

مقدار Invalid Traffic برنامه : 1.29%

میانگین پرداختی هر کلیک در آفتاب : 420 تومان

  • 55.69% IRAN
  • 11.39% United States
  • 7.59% Indonesia
  • 6.32% Canada
  • 5.06% United Kingdom
  • 3.79% Germany
  • 2.53% Netherlands
  • 1.26% Turkey
  • 1.26% U A Emirates
  • OTHER