نمونه همکاری شماره 5

مشخصات همکاری

نوع همکاری : شخصی
درصد همکاری : 55% ( درصد جدید 60% است)
مدت زمان همکاری : 3 ماه
زمان آمار : (یک ماهه) ماه 09 سال 2019

مشخصات اپلیکیشن

تعداد اپلیکیشن : یک عدد

دسته : - ابزار چت

محل انتشار : کافه بازار- گوگل

زبان محتوا : - فارسی

تعداد کاربر : 50هزار

تعداد کاربر فعال : ---

امتیاز کاربران: ⭐ ⭐ ⭐

بیشترین کلیک ها

قیمت ارز در زمان تصفیه حساب : 12450 تومان

میانگین ctr برنامه: 2.4%

مقدار Invalid Traffic برنامه : 0.3%

میانگین پرداختی هر کلیک در آفتاب : 150.5 تومان

  • 96.08% IRAN
  • 0.94% United States
  • 0.52% U A Emirates
  • 0.50% United Kingdom
  • 0.31% Netherlands
  • 0.23% Germany
  • 0.17% France
  • 0.11% Canada
  • 0.11% Turkey
  • OTHER