نمونه همکاری شماره 4

مشخصات همکاری

نوع همکاری : شرکت برنامه نویسی
درصد همکاری : 55% ( درصد جدید 60% است)
مدت زمان همکاری : 1 سال
زمان آمار : (یک ماهه) ماه 09 سال 2019

مشخصات اپلیکیشن

تعداد اپلیکیشن : سه عدد

دسته : - کاربردی - کاربردی کاربردی

محل انتشار : کافه بازار- گوگل

زبان محتوا : - انگلیسی فارسی

تعداد کاربر : 400 هزار

تعداد کاربر فعال : ---

امتیاز کاربران: ⭐ ⭐ ⭐

بیشترین کلیک ها

قیمت ارز در زمان تصفیه حساب : 12450 تومان

میانگین ctr برنامه: 3.88%

مقدار Invalid Traffic برنامه : 0.42%

میانگین پرداختی هر کلیک در آفتاب : 254.5 تومان

 • 93.92% IRAN
 • 1.21% United States
 • 0.75% United Kingdom
 • 0.57% U A Emirates
 • 0.39% Germany
 • 0.39% Netherlands
 • 0.37% India
 • 0.25% Canada
 • 0.23% France
 • 0.23% Turkey
 • 0.11% Oman
 • 0.11% Ukraine
 • 0.18% Qatar
 • 0.04% Australia
 • OTHER