نمونه همکاری شماره 2

مشخصات همکاری

نوع همکاری : گروه برنامه نویسی
درصد همکاری : 55% ( درصد جدید 60% است)
مدت زمان همکاری : 5 ماه
زمان آمار : (یک ماهه) ماه 09 سال 2019

مشخصات اپلیکیشن

تعداد اپلیکیشن : یک عدد

دسته : ابزار چت

محل انتشار : کافه بازار - گوگل

زبان محتوا : فارسی

تعداد کاربر : 200هزار

تعداد کاربر فعال : ---

امتیاز کاربران: ⭐⭐

بیشترین کلیک ها

قیمت ارز در زمان تصفیه حساب : 12450 تومان

میانگین ctr برنامه: 4.5%

مقدار Invalid Traffic برنامه : 0.5%

میانگین پرداختی هر کلیک در آفتاب : 96.12 تومان

 • 89.96% IRAN
 • 2.89% United States
 • 1.55% United Kingdom
 • 1.22% Germany
 • 0.74% Turkey
 • 0.64% Netherlands
 • 0.37% France
 • 0.34% U A Emirates
 • 0.22% Spain
 • 0.21% Oman
 • OTHER