گوگل ادموب چگونه کار می‌کند؟

از گوگل ادموب می‌توانید برای برنامه‌هایی که در سیستم‌عامل‌های Android و Ios توسعه داده شده‌اند، استفاده نمایید. صاحبان اپلیکیشن ها  با ثبت برنامه‌ ها در این پلتفرم می‌توانند از طریق تبلیغات در اپلیکیشن ها درآمد داشته باشند.اما از کجا می‌توان مطمئن بود که تبلیغی که در برنامه شما نمایش داده می‌شود، با برنامه شما مرتبط است!

شما می‌توانید با استفاده از فیلترهای موجود در گوگل ادموب، مشخص کنید که چه تبلیغاتی در برنامه شما نمایش داده شوند.ازطرفی گوگل نسبت به کشور و سن کاربران و داده هایی که از کاربران شما دارد،بهترین تبلیغات را به کاربر مورد نظر نمایش خواهد داد.

این تشخیص گوگل از داده های کوکی ها و اطلاعات کاربرانی است که در تمامی دنیا از سرویس های گوگل استفاده می کنند.