پیاده سازی ادموب

برای شروع و پیاده سازی ادموب در برنامه های خود میتوانید از آموزش مرحله به مرحله گوگل در لینک زیر استفاده نمایید
این آموزش از مرحله های ابتدایی شما رو همراهی میکند تا بتوانید به درستی تبلیغات را در برنامه های خود پیاده سازی نمایید.