نحوه پرداخت در ادموب

درآمد شما در پنل های ادموب ماهیانه سه بار هر 10 روز کنترل شده و مقدار ترافیک نامعتبر شما از آن کسر میشود.
در پایان هر ماه بعد از گذشت 27 روز و بعد از کسر همه موارد به حساب بانکی شما واریز میشود
دقت کنید که این واریز از یک تا 7 روزی کاری ممکن است طول بکشد.
شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید و از لینک مرجع این مطلب برای اطلاعات بیشتر استفاده نمایید.