اهمیت استفاده از AdMob برای توسعه دهندگان اپلیکیشن چیست؟

اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که شما کمی به گذشته برگردید زیرا در گذشته برای نمایش تبلیغات در برنامه های مختلف، تبلیغ کننده باید به طور مستقیم با صاحب رسانه ارتباط برقرار می کرد. در حالی که این روزها با استفاده از شرکت هایی همچون گوگل ادموب نیازی به این روش نخواهد بود و هر دو طرف میتوانند از این شرکتها مانند گوگل ادموب استفاده نمایند .و تبلیغ دهنده و نمایش دهنده تبلیغ دیگر ارتباطی با هم نخواهند داشت و این شرکت های تبلیغاتی هستند که تبلیغات را از تبلیغ دهنده گرفته و بررسی میکنند و بهترین آنها را نسبت به محل و زمان و سن و … کاربران نمایش دهنده تبلیغ انتخاب و به مشتریان نمایش میدهند.

پس نیازی نیست شما به دنبال تبلیغ دهنده بگردید و یا محتوای تبلیغات را کنترل کنید و یا حتی تبلیغات را برای کاربران خود دسته بندی کنید ، در عوض فقط کافی است با یکی از شرکت های تبلیغاتی مانند ادموب همکاری کنیدو فضای درون برنامه خود را به تبلیغات اختصاص دهید.