توکن های آزمایشی و تست برنامه

شما برای تست و پیاده سازی تبلیغات ادموب در برنامه های خود باید از تبلیغات آزمایشی استفاده کنید.
اگر در زمان تبلیغات از توکن های اصلی استفاده کنید گوگل شما را متخلف خواهد شناخت و موجب جریمه و مسدود شدن تبلیغات شما خواهد شد.
برای این منظور تا لحظه آخر و انتشار برنامه حتما باید از توکن های آزمایشی استفاده شود
شما میتوانید این توکن ها و نحوه پیاده سازی آن را در لینک اصلی سایت گوگل مشاهده و از آن استفاده نمایید.

این توکن ها عبارتند از

Banner => ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
Interstitial => ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
Interstitial Video => ca-app-pub-3940256099942544/8691691433
Rewarded Video => ca-app-pub-3940256099942544/5224354917
Native Advanced => ca-app-pub-3940256099942544/2247696110
Native Advanced Video => ca-app-pub-3940256099942544/1044960115

برای اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید